The Leadership and Coaching group
  Velkommen | Ydelser | Kunder | Viden | Om os | Kontakt os ”Coaching og træning der skaber målbare resultater,
reduceret stress og direkte implementering”
 
 

Executive coaching

Coaching forløb med nogle af Danmarks bedste coaches, samt en bred vifte af internationale coaches med forskellig nationalitetsbaggrund.

Hvordan adskiller vi os:

Vore coaches skal være uddannede og certificerede fra anerkendte coach træningsinstitutter samt skal have en konkret ledelseserfaring.

Vores coachingforløb tilpasses naturligvis omkring kundens behov. Enten det er nu og her konkrete problemstillinger, eller det er lederskabsudvikling, forretningsudvikling, personlige temaer, eller andet, der kommer i fokus.

Korte coachforløb:

Korte coachforløb har typisk fokus på specielle kompetenceområder, som lederen ønsker udviklet eller specielle udfordringer, opgaver eller projekter hvor eksekveringssikkerhed og performance er i højsædet.

Coachingen hjælper med til at opnå resultater og udvikling.

Faste coachrelationer

Faste coach relationer er coachsamarbejde mellem lederen og coachen, som typisk forløber over adskillige år. Lederen får performance inspiration, støtte til stressreduktion og bearbejdning af ledelsesmæssige og personlige temaer. Oftest starter en fast coachrelation med et kort coachforløb, hvor relationen kan afprøves og resultater kan testes og dokumenteres.

Længere coachforløb

Et længere coachforløb erstatter ofte et mere traditionelt lederudviklingsforløb. Her har lederen mulighed for et helt individuelt forløb med fuldstændig tidsplanlægning og styring af forløbet. Et længere coachforløb kan også være egnet omkring en forfremmelse, med ledelsesmæssig forberedelse til det nye job samt en hurtigere og bedre start i det nye direktør/leder job.

Virksomhedscoaching

Virkomhedscoaching er når vi er tilknyttet en virksomhed som ”huscoaches” og at en eller flere coaches bruges ved behov af forskellige ledere i virksomheden.

Dokumentation for coaching effektivitet

Vi anbefaler altid, at arbejde med økonomisk måling af coachingens effektivitet. Vi arbejder med en række enkle modeller til at måle coachingudbyttet.

Ledere fra en række af Danmarks største virksomheder anvender vores coaching.

 
Kbenhavn · Fredericia · Shanghai · Atlanta · E-mail: kontakt@tlacg.com  English version