The Leadership and Coaching group
  Velkommen | Ydelser | Kunder | Viden | Om os | Kontakt os ”Coaching og træning der skaber målbare resultater,
reduceret stress og direkte implementering”
 
 

Lederskabsudvikling

Udvikling af det personlige lederskab i udviklings programmer med fokus på:
 • Stærk og solid lederskabs udvikling
 • Direkte implementering
 • Stressfri træning - stressreduktion
 • Programmer, der fokuserer på lederens styrker, (og dermed giver en stærkere udviklingseffektivitet)
 • Baseret på forskningen indenfor følelsesmæssige og sociale ledelseskompetencer samt ledelses effektivitet
 • Ledelsesprogrammer, der giver lederne kvantespring i deres ledelse og i personlige og karrieremæssige udvikling
 • Udvikling af følelsesmæssig og social intelligent ledelse
 • Skabelse af et meget stærkt netværk
EQ lederuddannelsen:
Over en 6 mdr.’s periode udvikles det personlige lederskab gennem træningsdage og personlig coaching. Performance i en række af ledernes centrale opgaver styrkes allerede tidligt i forløbet, samtidig med en reduktion i stress og en styrkelse af det ledelsesmæssigt overblik.
Ledere fra en række af Danmarks største virksomheder deltager.

Virksomheds programmer
Baseret på de samme principper som i de åbne programmer gennemføres skræddersyede programmer for en ledergruppe, eller for et større antal ledere, med et stort fokus på virksomhedens værdier og strategier.
Programmerne løber oftest over 6-12 måneder, hvor det personlige lederskab, lederteamets performance og virksomheden/divisionen’s strategi og værdier evt. udvikles, påvirkes eller implementeres stærkere.
En række af Danmarks største virksomheder anvender disse programmer.

Program for topexecutives
En gang om året starter vi et forløb for topexecutives. I dette forløb er der fokus på

 • udvikling af det personlige lederskab
 • visionær ledelsestænkning
 • coaching aspekter ved coaching af ledere med generelt ledelses ansvar
 • globale og interkulturelle aspekter af ledelse
 • strategisk samarbejde
  I dette program er den ledelsesmæssige og personlige udvikling sammenholdt med en stærk netværksopbygning med udviklingsgruppen i fokus.

Det videnskabelige fundament
Forskning i følelsesmæssig og social intelligens i ledelse af bl.a. af Goleman, Bouatzis og McKee samt analyse af knap 4000 ledere globalt, er en del af den videnskabelige baggrund for vores lederudviklings programmer.
Denne forskning viser at udvikling af bestemte områder af social og følelsesmæssig intelligens hos ledere, direkte kan relateres til ledelsesresultater. Træningsmetoder, der er baseret på positive læringstilstande og personlige coachingteknikker gør den ledelsesmæssige og personlige udvikling effektiv og opleves enkel.
Vi har stor erfaring med at omsætte videnskab til praktisk udvikling.

 
Kbenhavn · Fredericia · Shanghai · Atlanta · E-mail: kontakt@tlacg.com  English version